Impressum /
Copyright /
Disclaimer

Impressum

BREZI Ynë, Linda Arifi, Farman-Strasse 55, 8152 Glattpark, Zvicër

+41 79 777 02 48 | info@brezi.org | www.brezi.org

Copyright

"Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - ©BREZI Ynë 2015"

Disclaimer

Të gjithë tekstet dhe lidhjet janë të kontrolluar dhe të përditësuar periodikisht. Ne përpiqemi të sigurojmë informacione të sakta dhe të plota në këtë faqe interneti, por ne nuk marrim përgjegjësi dhe nuk garantojmë për informacionet e dhëna në këtë faqe nëse ato janë të sakta, të plota ose aktuale. Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë dhe pa njoftim ndryshimi të informacionit dhe nuk ndermarrim masa për të ripërpunuar informacionin e përfshirë. Të gjitha lidhjet me ofruesit e jashtëm janë kontrolluar në kohën e verifikimit për saktësi, por ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen ose disponueshmërinë e faqeve që lidhen nëpërmjet "hyperlinks"-ave. Për përmbajtjen e paligjshme, të pasakt ose të paplotë dhe në veçanti për dëmet që rrjedhin nga përmbajtjet e faqeve të lidhura qëndron vetëm ofruesi i faqes i cili i referohet. Është e parëndësishme nëse dëmet direkte, indirekte apo natyra financiare ose çdo dëm tjetër është i pranishëm, kjo do të mundet të rezultojë në humbjen e të dhënave, moslejimin e shfrytëzimit apo shkaqe tjera të çfarëdo lloji.