një frymëzim që bashkon

Shoqata BREZI Ynë ofron hapsirë për shkëmbime ndërkulturore, ku veçoritë e përbashkëta dhe dallimet brenda shoqërisë do të paraqiten me anë të projekteve në fushat vizuele si: art, muzikë dhe literaturë. 

SHPIRTI. Si element jetësor, aktiv dhe i lëvizshëm, SHPIRTI zbaton projekte dhe ngjarje, si dhe seminare dhe ekspozita.

Photobastei 2.0, Sihlquai 125, 8005 Zürich Seminar më HAMIT ZEQIRI 11.03.18
Photobastei 2.0, Sihlquai 125, 8005 Zürich Live in concert ANDRRA, After Party w/ ODA 10.03.18
Photobastei 2.0, Sihlquai 125, 8005 Zürich VAJZA, JO NUSE. 08.03. -17.03.18